ict-nepal-1625344508.gif
Monday, 2nd August, 2021
वि.स.
https://thahatimes.com/public/images/users/sanobhai-karki-1625829380.jpg

सानोभाइ कार्की

Thaha MunicipalitT

ksanobhai999@gmail.com

कार्की थाहा नगरपालिकामा रहेर राष्ट्रिय स्तरको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तित्व हुन् ।

ssss-1625831265.jpg

शिक्षा विकासमा स्थानीय तहको भूमिका   बिस्तृत